De geschiedenis van Palestina


Inleiding
Als achtergrond om de huidige situatie in Palestina beter te begrijpen geven we op deze pagina een beknopt overzicht van de jongste geschiedenis. Op de volgende pagina's wordt de gehele geschiedenis van Palstina uitvoeriger beschreven.

NB Ook goede achtergrond informatie vind u op de site van Dries van Agt (zie pagina Links)

De geschiedenis van Palestina
Er is vrijwel geen historische gebeurtenis die zo omstreden is wat betreft de verschillende interpretaties van feiten, als die van de stichting van de staat IsraŽl in 1948 en de daaruit volgende Nakba. De Palestijnen gebruiken Nakba, het Arabische woord voor 'catastrofe', als de term voor hun onvrijwillige vertrek uit de IsraŽlische gebieden en de ineenstorting van de Palestijnse samenleving die daarop volgde.

NB
Wij zijn als Stichting niet politiek geŽngageerd.
Door diverse bronnen te raadplegen hebben we gepoogd zoveel mogelijk objectiviteit te waarborgen in de geschiedschrijving van dit omstreden gebied.